o Montessori

Montessori to naukowe, sprawdzone na przestrzeni stu lat podejście do edukacji.

Dziecko przychodzi do placówki Montessori, aby dorastać jako człowiek poprzez swobodnie wybraną pracę, która ma sens oraz wchodzenie w relacje z innymi w duchu szacunku i współpracy.

Na każdym szczeblu edukacji placówka Montessori oferuje otoczenie opracowane naukowo, w którym jednostka może dbać o siebie, odczuwać, komunikować się, myśleć, eksperymentować, tworzyć i dzielić się z innymi.

Edukacja Montessori pozwala zbierać bogate, znaczące doświadczenia świata, w którym żyjemy, w klasie i poza nią, a także dostarcza wyzwań o rosnącym poziomie trudności, co zapewnia, że każde dziecko rozwija się w optymalnym dla siebie tempie.

Praca dr Marii Montessori była doceniana przez największe umysły epoki, w tym Einsteina i Gandhi’ego oraz przyniosła jej trzykrotnie nominację do Pokojowej Nagrody Nobla.